Юридичний вісник №4/2015

Юридичний вісник №4/2015

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

В. Завальнюк Антропологічні аспекти правозначущої поведінки

І. Оборотов Біблійні образи права як підґрунтя релігійного праворозуміння

Л. Чистоклетов Про принципи юридичного прогнозування

В. Червоненко Соотношение сравнительного государствоведения с теорией государства и права

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

А. Крусян Реформування Конституційного Суду України: реалії, проблеми та перспективи

Д. Гараджаев Конституционный контроль в системе современного конституционализма

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Н. Панова Проходження державної служби: новітні положення Закону України «Про державну службу» 2015 р.

П. Богуцький Військова правоохоронна система сучасної України: проблема інституціонального та законодавчого визначення

О. Погібко Воєнна доктрина України – нормативно-правове підґрунтя законодавчого забезпечення оборони держави

Л. Нестерчук, Г. Грічун Удосконалення судової системи в межах реформ, що проводяться в Україні

В. Селезньов Щодо організації роботи сучасної прокуратури України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Ю. Бальцій Конституційні основи місцевого самоврядування в Україні та в Республіці Казахстан

А. Швець Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Ю. Кириченко Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст. 39 Конституції України

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

М. Василенко Рейдерство як господарсько-правове явище в сучасній економіці, його прояви та запобігання: теоретико-правові аспекти

І. Картузова Поняття, види та правовий статус учасників адміністративного судочинства

С. Пархоменко-Цироциянц Принципи податкової системи: поняття і практична реалізація

Л. Могілевський Системність – основна якість системи трудового права

Є. Подорожній Теоретичні підходи до визначення елементів механізму правового регулювання юридичної відповідальності в трудовому праві

Б. Кіндюк, А. Золотарьова Досвід застосування математичного методу в компаративному дослідженні природоохоронних законів союзних республік СРСР

Н. Березовська Ознаки покарання за кримінальним правом України

В. Кравець, М. Веселов Поняття та повноваження уповноваженої службової особи в кримінальному провадженні

В. Тищенко Технология доказывания виновности подозреваемого

О. Подобний Створення оптимальних умов процесу розслідування як напрям оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження

О. Кобзар Особливості здійснення превентивної діяльності поліцією України

І. Билиця Етичні аспекти взаємовідносин прокурора та судді в межах кримінального судочинства

С. Осадчук Організація викладання церковного права в Національному університеті «Одеська юридична академія»

С. Горохов, С. Старинчук Необхідність реформування системи медичного страхування в Україні

УКРАЇНА І СВІТ

D. Koval Collective memory and international criminal courts’ activity

Ю. Лічман Свобода руху капіталу в праві Європейського Союзу

В. Ковальська Місія ЕUВАМ в аспекті європейської політики сусідства

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Я. Мальована Еволюція правових засобів протидії злочинності неповнолітніх на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку ХХ століття

А. Коротя Правовий статус українських козаків у період до початку визвольної війни 1648–1654 рр.

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

К. Мельник Философский и юридический аспекты явления «дуализм»

В. Сельська Юридична відповідальність як правова категорія

С. Кізлов Поняття та особливості правової акультурації

Р. Харитонов Отраслевые сравнительно-правовые дисциплины: особенности методики преподавания

Г. Дрок Становлення демократичної судової влади як гаранта розвитку української держави: конституційно-правові аспекти

А. Гаркуша Цілі, завдання та функції управління державною службою: теоретичний аспект

Є. Бичковський Теоретико-методологічні засади дослідження науково-практичного коментаря

Ю. Тенюх-Юраева Государственно-конфессиональные отношения – новый вектор развития: авторское право и товарные знаки

Т. Русских Фактори, що впливають на створення джерел митного права України

І. Менсо Правове регулювання діяльності електронних бібліотек за законодавством України

О. Білий Господарська відповідальність за безпеку продукції: правовий аспект

Є. Дєдов Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час розслідування правопорушень, пов’язаних із викраденням електричної енергії

Д. Артемчук Контрольно-судова влада: теоретико-правовий аналіз

Б. Мохончук Щодо змістовної характеристики виборчої системи

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

А. Крусян, О. Олькіна Круглий стіл із нагоди ювілею професора Марка Пилиповича Орзіха

Х. Бехруз Науково-практичний симпозіум «Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи»

О. Головко Річні Загальні збори Академії наук вищої освіти України

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

М. Галянтич Рецензія на книгу «Право інтелектуальної власності: навчальний посібник»

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"