Юридичний вісник №4/2016

Юридичний вісник №4/2016

Титульна сторінка

Зміст

С. Ківалов  Актуальні питання фундаментальних та прикладних наукових досліджень вчених Національного університету «Одеська юридична академія»

МІСЬКА ПРАВОВА СИСТЕМА: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ, ІНТЕГРАТИВНІ ТА НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ

Ю. Оборотов Міське право як імунна система

О. Мельничук Культурний статус міста Львова у формуванні його правової системи

К. Горобец Право и правовая система в призме системного подхода

ПРАВОВА АДАПТАЦІЯ ДО УМОВ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС В АСПЕКТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ ЄС – УКРАЇНА

Є. Харитонов Категорії «приватне право», «цивільне право» та «цивільне законодавство» в контексті адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу

К. Некіт Правоможності й обов’язки довірчого власника за цивільним законодавством України та модельними правилами європейського приватного права (DCFR)

Ю. Суха Зміст принципу договірної свободи згідно з модельними правилами європейського приватного права (DCFR): орієнтири для вдосконалення національного цивільного законодавства

ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

О. Харитонова, Г. Ульянова Неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет

Н. Бааджи, А. Кирилюк Порядок використання вільних публічних ліцензій у режимі онлайн

Д. Позова Умови онлайн-ліцензування використання об’єктів права інтелектуальної власності

Г. Грігорянц Правовий статус провайдера за законодавством зарубіжних країн

ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО У СВІТЛІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Н. Голубєва Розгляд судами справ, пов’язаних із об’єктами самочинного будівництва

І. Андронов Законна сила судового рішення в цивільному процесі України

Н. Волкова Процесуальні особливості розгляду справ щодо оспорювання батьківства в цивільному судочинстві (окремі аспекти)

Р. Гонгало Вплив практики Європейського суду з прав людини на процес реформування цивільного процесуального законодавства України

Т. Стоянова Процесуальні особливості зупинення провадження у справі в апеляційній інстанції

І. Іліопол Історико-правовий аспект виникнення й розвитку інституту апеляції в цивільному процесі

ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ

Н. Мирошниченко, Л. Абакіна-Пілявська Лікарська наркоманія ХХІ століття

Д. Балобанова Загальні тенденції розвитку сучасного кримінального права (на прикладі деяких зарубіжних країн)

Ю. Коломиец Современное понимание идеологии

М. Дмитрук Кримінальний проступок у теорії кримінальної законотворчості

Д. Михайленко Норма про незаконне збагачення як елемент основного рубежу протидії корупції в Україні

Є. Вечерова Нормативність кримінального права та функції кримінального права

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

І. Гловюк Деякі питання участі адвоката в судово-контрольних провадженнях у досудовому розслідуванні: питання правової визначеності та ефективності правореалізації

Ю. Аленін, О. Торбас Особливості визначення юридичної підстави огляду транспортного засобу за Кримінальним процесуальним кодексом України

В. Волошина Право на свободу та особисту недоторканність як засіб забезпечення ефективності досудового розслідування

А. Мурзановська Окремі питання конституювання системи заходів кримінально- процесуальної відповідальності

А. Сердюк Організація взаємодії органів досудового розслідування як невід’ємна складова частина ефективного досудового розслідування

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"