Юридичний вісник №1/2023

Юридичний вісник №1/2023

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

С. Степаненко
Адміністративно-територіальний устрій як основа побудови нової моделі територіального управління

Ю. Крисюк
Інтерсуб’єктивність як провідна ідея посткласичної філософії права

В. Мельник
Республіканський характер Римської імперії: принципат і домінант як публічно-правові режими

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

О. Сафончик
Особисті немайнові права: актуальні проблеми цивільно-правового захисту

К. Бориченко
Судовий захист права на соціальний захист в умовах воєнного стану в Україні

Т. Латковська
Виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану

С. Бугера
До питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

D. Volkova
Ways of improvement of the religious organizations’ constitutional status in Ukraine

У. Лазар
Здійснення правосуддя в умовах війни

О. Лубчук
Право слідування: новації Закону України «Про авторське право і суміжні права»

В. Анатійчук
Дефекти у правовому регулюванні суспільних відносин сфери найманої праці

К. Буряк
Суб’єкти запобігання домашній злочинності

Г. Устінова-Бойченко, М. Юнацький, А. Абдель Фатах
Особливості законодавчого регулювання банківської та комерційної таємниці

В. Уберман, Л. Васьковець
Правові напрями й особливості оновлення українського регулювання скидання забруднювальних речовин

Г. Зайкіна
Поняття адміністративно-правового механізму управління залізничним транспортом загального користування в Україні

УКРАЇНА І СВІТ

А. Свінцицький
Удосконалення законодавчої бази у сфері забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні: міжнародний досвід

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

М. Кулик, В. Тильчик
Обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення (ретроспективний та політико-правовий аспекти)

Є. Мартинов
Зарубіжний досвід реалізації норм інституту закриття кримінального провадження судом

Ю. Никифоренко
Відмежування перейняття кримінального провадження від інших форм міжнародного співробітництва

А. Бабич
Проблемні питання участі ради національної безпеки і оборони України у публічно-правових спорах щодо застосування санкцій

О. Зименко
Припинення повноважень старости як посадової особи місцевого самоврядування: поняття та підстави

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"