Юридичний вісник №2/2017

Юридичний вісник №2/2017

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Г. Чувакова Деякі аспекти аномалій у правовій сфері

Т. Міхайліна Концептуалізація форм правової активності

Ю. Рижук Еволюція концептуальних засад природних прав і свобод людини

В. Сидоренко Загальнотеоретичні аспекти прогальності права

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

А. Крусян Конституційне гуманітарне право: до постановки питання про зміст та поняття

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

М. Кропівницька Природа раннього втручання у сфері забезпечення прав дитини в контексті теорії та законодавства

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

С. Ківалов Вища рада правосуддя в контексті реалізації положень судово-правової реформи

О. Подцерковний Про потреби повернення до науково- правового супроводження економічних реформ в Україні

Г. Губіна Становлення та розвиток українського законодавства про ліцензування морської сфери (2000–2014)

Т. Васильківська Порядок і межі застосування міжнародного права для публічно- правового та приватноправового регулювання

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

М. Василенко Спортивне право: показники його формування (методологічний та учбовий аспекти)

І. Сирота Право соціального забезпечення та гарантії здійснення соціального захисту

С. Чванкін Особливості розгляду судом справ про усиновлення

О. Мельник Зміст особистого немайнового права усиновленої дитини на належне сімейне виховання

М. Матійко Регулятивна функція цивільного права в системі функцій цивільного права

В. Андронова Правове регулювання юридичної відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері недержавного пенсійного забезпечення

І. Болокан Ефективність реалізації адміністративно-правових норм: поняття, сутність та значення

V. Tuliakov Criminal code drafting methodology

Д. Михайленко Структура багаторубіжного механізму правової протидії корупції

Н. Бобечко Мета кримінального провадження

Т. Ніколаєнко Проблемні аспекти виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців у разі виникнення підстав для звільнення засудженого з військової служби

Т. Ольхова Особливості правового забезпечення безпеки бізнесу в зовнішньоекономічній діяльності в умовах глобалізації

В. Рогальська Відбирання біологічних зразків для експертизи: кримінально- процесуальна характеристика

В. Шершенькова Загальні тенденції розвитку законодавства радянської України про військові злочини (1965-1991 рр.)

О. Щукін Проблемні аспекти судового розгляду спорів у сфері зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

І. Корнієнко Вплив родинного оточення та правничого середовища на обрання Є.В. Васьковським професії адвоката

В. Федоров Зовнішній державний борг суверенної України

Гасымзаде Рамиз Айдын оглу Нормативные правовые акты, касающиеся налогов, принятые в Азербайджанской Республике в 2000 году

УКРАЇНА І СВІТ

Н. Голубєва Впровадження інформаційних технологій у судочинство в Україні та світі

Т. Каплюченко Аналіз положень Директиви 2001/95/ЄС «Про загальну безпеку продукції» як акту загального законодавства, яким визначені основні засади здійснення заходів ринкового нагляду в Європейському Союзі

Ю. Локшина Погляди українських і зарубіжних учених на сутність поняття «засоби захисту торгівлі»

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

Н. Долматова Особливості встановлення протекторату Кромвеля й поява «Знаряддя управління» 1653 р. в Англії

Т. Галабурда Передумови кодифікації австрійського кримінального процесуального законодавства (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)

І. Мацелюх Характерні риси злочинів проти сім’ї та моралі в римо-візантійській правовій традиції

А. Сидоренко Питання міністерської нормотворчості в юридичній літературі дорадянської доби (кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя)

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

А. Заїка Ідея рівності жінки й чоловіка: історичний аналіз (античність – Новий час)

І. Вегера-Іжевська Суб’єкти забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи в кримінальному провадженні

А. Волинська Договір про надання детективних послуг в системі цивільно-правових договорів

І. Поляков Проблемні питання вдосконалення адміністративно-процесуального статусу судді апеляційного адміністративного суду

Н. Лужецька Новітня державна політика України щодо запобігання та протидії наркотикам: сучасний стан та перспективи

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Р. Гонгало, Т. Стоянова Тиждень цивільного процесу

Н. Голубєва Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології у судочинстві»

ПЕРСОНАЛІЇ

75-річний ювілей професора В.В. Тіщенко

70-річний ювілей професора І.І. Каракаша

65-річний ювілей Б.А. Пережняка

65-річний ювілей професора К.М. Вітмана

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"