Юридичний вісник №1/2016

Юридичний вісник №1/2016

Титульна сторінка

Зміст

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

А. Запорожченко Роздуми щодо визначення місця біоюриспруденції в системі юриспруденції

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У ДІЇ

Е. Олькина Государство как юридическое лицо: конституционно-правовая характеристика

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Д. Батракова Визначення компетенції місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування: проблема співвідношення

А. Гаркуша Правові засади функціонування національного агентства України з питань державної служби

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Н. Панова Окремі аспекти правового регулювання державної служби

А. Монаєнко Бюджетна діяльність як фінансово- правова категорія в нових умовах проведення фінансової децентралізації

Е. Іскендеров Правозахисна діяльність прокуратури відповідно до Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року

Д. Добровольський Перспективи вдосконалення законодавчих вимог до Генерального прокурора України

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

В. Завальнюк Европейский вектор образования 2016 года: интерпретирование

О. Козаченко, О. Мусиченко Формування концептуальної моделі кримінально-правових заходів як триваючий інноваційний проект Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРОБЛЕМИ ТА СУДЖЕННЯ

А. Чанишева Поняття допоміжних зобов’язань

М. Лоджук Юридичні клініки в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку

С. Пархоменко-Цироциянц Деякі аспекти правового статусу фізичних осіб – платників податків

М. Василенко Наукова й науково-технічна діяльність в Україні: історико-правовий погляд на новий Закон

Г. Карпенко Зміст і завдання експертизи в митній справі: аспекти діяльності

С. Завальнюк Проблемні питання розписки, виданої за позиковими зобов’язаннями, які виникли з договору, що укладений в усній формі

К. Глиняна Розвиток законодавства про влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

В. Зверховська Розвиток законодавства України у сфері регулювання цивільно-правового обігу культурних цінностей

О. Бігняк Позовна давність у корпоративних спорах, пов’язаних із особистими немайновими правами: проблеми правозастосування

УКРАЇНА І СВІТ

Є. Полянський Про деякі здобутки кримінально-правової доктрини США та їх упровадження в українське право

Н. Киреєва Господарсько-правове регулювання електронних фінансових послуг в Україні та Європейському Союзі

В. Серафимов Застосування законодавства Китайської Народної Республіки про міжнародний морський транспорт для вдосконалення правового регулювання транспортних операцій на міжнародному морському транспорті в Україні

Н. Аніщук Правове становище жінок в Ірані після революції 1979 року й до сьогодення

ЗВ’ЯЗОК ЧАСІВ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

О. Громовий Злочини проти релігії, моралі та сім’ї в джерелах церковного права Київської Русі

Н. Єфремова Україно-кримська угода 1692 року як альтернативний вектор розвитку української державності

О. Горяга Вплив Зборівського договору 1649 року на формування міжнародної правосуб’єктності України- Гетьманщини та його значення

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

М. Серебро Ціннісні аспекти функціональних змін сучасної держави

К. Зінов’єв Явище люстрації в системі юридичних координат

В. Васильківська Правовий статус державного службовця: сутнісно- структурний пошук

П. Латковський Питання правового регулювання попереднього бюджетного контролю

Н. Гребенюк Поняття й особливості реалізації превентивної функції податково-правового примусу

К. Шахназарян Загальна характеристика прав на чужі речі під час спадкування за законодавством України

О. Мельник Поняття «форс-мажор» у цивільному праві України

Д. Білецький Способи припинення права приватної власності на підставі правочинів

І. Камінський Міжнародно-правова оцінка застосування державою сили

Є. Бичковський Теоретико-методологічні засади дослідження науково-практичного коментаря

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

І. Іліопол Тиждень цивільного процесу в Національному університеті «Одеська юридична академія»

КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ

Х. Ярмакі Організаційно-правові аспекти митного оформлення у суднобудуванні України

Б. Пережняк Комплексне дослідження концепції здійснення державної митної справи

ПЕРСОНАЛІЇ

Юбилей Евгения Васильевича Додина

Публікації журналу «Юридичний вісник» за 2016 рік

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2018. Науковий журнал "Юридичний вісник"